کمیته های فعال در امور تعرفه ها و قراردادها
 • 1396/4/21 چهارشنبه کمیته های فعال در امور تعرفه ها و قراردادها
  در حال حاضر کمیته هماهنگی فروش و خدمات مشترکین در حوزه امور تعرفه ها قراردادها فعالیت می نماید.

  نام اعضای کارگروه

  کمیته های فعال

  آقایان سید جلال نور موسوی (رئیس کمیته) ، بهرام نورانی (دبیر کمیته) ، هوشنگ صادقی ، علی علوی ، وحید گودرزی از امور تعرفه ها و قراردادها -  کلیه مسئولین و رؤسای هماهنگی فروش و خدمات مشترکین شرکت های گاز استانی

  کمیته هماهنگی فروش و خدمات مشترکین

رئیس امور تعرفه ها و قراردادها
 • 1396/4/20 سه‌شنبه رئیس امور تعرفه ها و قراردادها
  آقای سید جلال نور موسوی در تاریخ یکم فروردین 1376 در صنعت نفت استخدام و مشغول به کار شده‌اند. آقای نور موسوی هم‌اکنون در سمت رئیس امور تعرفه ها و قراردادهای مدیریت گازرسانی مشغول انجام وظیفه هستند.

   

  نام و نام خانوادگی:
  سید جلال نورموسوی

  سمت فعلی:
  رئیس امور تعرفه ها و قراردادها

  مدرک تحصیلی:
  فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

  سوابق شغلی:
  رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان قزوین
  مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

اهم وظایف امور تعرفه ها و قراردادها
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف امور تعرفه ها و قراردادها
  از مهمترین وظایف امور تعرفه ها می توان به تهیه و تدوین مجموعه مقررات و شرائط و استفاده از گاز طبیعی ,تهیه و تدوین فرم قراردادهای مشترکین جزء و عمده ، بروزرسانی و تطبیق با مجموعه و مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی و . . . اشاره کرد.

  1. تهیه و تدوین مجموعه مقررات و شرائط و استفاده از گاز طبیعی

  الف) تعیین ضوابط اجرائی واگذاری انشعاب به انواع مشترکین خانگی ، صنعتی ، عمومی ، تجاری و تعیین ضوابط نوع تعرفه بخشهای مصرف ، تدوین روشها و برنامه زمانبندی قرائت کنتور ، تولید و توزیع صورتحسابها ، وصول مطالبات ، قطع و وصل جریان گاز ، تعیین هزینه های برقراری انشعاب مشترکین جزء ، عمده ، آبونمان ، هزینه های ارائه خدمات ، انعقاد ، اقاله و فسخ قرارداد و ...

  ب) بازنگری و اصلاح دوره ای مجموعه مقررات مذکور از طریق بررسی اظهارنظرات شرکتهای گاز استانی ، تشکیل کارگروه های تخصصی ، مطالعه و بررسی قوانین ، آئین نامه ها و مصوبات جدید ، پیشنهاد و اخذ مصوبه هیئت مدیره محترم .

  2. انعقاد قراردادهای مشترکین عمده ( صنایع با مصارف بیش از ده هزار متر مکعب در ساعت و نیروگاههای کشور ), تهیه و تدوین فرم قراردادهای مشترکین جزء و عمده ، بروزرسانی و تطبیق با مجموعه و مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی و ارائه پیشنهادات جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره محترم .

  3. تدوین فرم قراردادهای مربوط به بیمه مشترکین ، طی مراحل بیمه گذاری ، ایجاد هماهنگی با کلیه شرکتهای گاز استانی و شرکتهای بیمه گر در استانها و پیگیری مسائل مربوطه ، کنترل آمار تا مرحله تصفیه حساب .         

  4. بررسی و مطالعه تعرفه های فروشی گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرفی   ( خانگی ، صنعتی ، عمومی و ... ) و تدوین گزینه های پیشنهادی متناسب با قوانین مصوب و سیاستهای کلی کشور .

  الف) تهیه انواع جداول آماری ، مطالعه و ارزیابی مستمر باز خوردها و رفتار مصرف کنندگان بخشهای مختلف .

  ب) بررسی کلیه اعتراضات در خصوص تعرفه های فروش گاز طبیعی در کلیه بخشهای مصرف (خانگی ، تجاری ، صنعتی) واصله از سازمانهای نظارتی ، قوای سه گانه ، مشترکین ، جراید و ... ، پاسخگوئی مستقیم و تهیه پیش نویسهای مناسب جهت پاسخگوئی از سوی مسئولین ذیربط شرکت .

  ج) مطالعه و بررسی روشهای قیمت گذاری و تعرفه های فروش در کشورهای مختلف و سازمانهای مشابه داخلی .

اهم وظایف مدیریت گازرسانی
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف مدیریت گازرسانی
  از مهمترین وظایف مدیر گازرسانی می توان به مواردی همچون برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی و . . . اشاره نمود

  1. برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی.

  2. سیاستگذاری، برنامه ریزی، سرپرستی، راهبری، تقسیم کار و نظارت عالیه  بر اجرای فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه.

  3. هدایت معاونین و روسای واحدهای زیر مجموعه و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتها برای انجام مطالعات، بررسیها و تحقیقات و ... به منظور تهیه و تنظیم و تدوین طرحها، مقررات ، رویه ها و دستورالعملهای مرتبط با شرکتهای گاز استانی و پیگیری جهت تصویب آن در مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  4. برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتهای معاونین و مسئولین
   زیر مجموعه در زمینه های مختلف  تعرفه ها و قراردادها ، مالی و اداری و پیمانها وکالا وبرنامه ریزی وکنترل و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی در انجام فعالیتهای مربوطه.

  5. ارائه برنامه های تفصیلی و راهکارهای اجرایی جهت پیشبرد اهداف ارائه شده توسط مدیریت عالی شرکت ملی گاز ایران .

  6. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی کار ، و استاندارد نمودن آنها.

  7. انجام بازدیدهای دوره ای به همراه مسئولین و کارشناسان ذیربط از واحدهای تخصصی مرتبط شرکتهای گاز استانی و تبادل نظر با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها در تبیین مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل و فصل آنان .

  8.  تعیین سیاستها وخط‌مشی‌ها در سازمان مدیریت هماهنگی امور گازرسانی  به منظور تعیین اهداف و برنامه‌ریزی امور معاونت‌های زیرمجموعه.

  9. نظارت عالیه بر تدوین و گردآوری روشها، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی.

  10. نظارت عالیه بر اجرای تحقق استراتژی و سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت از دیدگاههای داخلی و بین‌المللی در شرکتهای گاز استانی.

  11. نظارت عالیه بر ایجاد ارتباطات فنی با سازمانهای ذیربط در داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و بهینه نمودن روشهای اجرایی و دسترسی به استانداردهای روز.

  12. نظارت عالیه  بر ایجاد سیستم های مناسب و کارا با هدف امکان دسترسی سریع به وصول اطلاعات کافی از مجاری صحیح بمنظور اطلاع بموقع از مشکلات و مسائل شرکتهای گاز استانی و نظارت بر تهیه و تدوین پیشنهادات اصلاحی و رفع موانع ایجاد شده.

  13. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت پژوهش و تحقیقات توسط اعضاء تحت سرپرستی.

  14. نظارت عالیه بر خروجی  جلسات کمیسیونها و کمیته های مختلف که متشکل از مدیران، مسئولان و نمایندگان مطلع و ذیربط در شرکتهای گاز استانی که بمنظور بحث و تبادل نظر در مورد نیازها، نواقص و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود و  بروز رسانی روشها و ساز و کارها باتوجه به نوآوریها و روشهای نوین تشکیل می‌شود.

  15. سیاستگذاری، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت عالیه بر طرحهای مهندسی و اندازه گیری و مقاوم سازی در شبکه های گازرسانی و تأسیسات مربوطه بر اساس روشهای علمی و فنی بر اساس استانداردهای مربوطه .

  16. نظارت عالیه بر همکاری  با شرکتها ، سازمانهای تابعه صنعت نفت و موسسات خارج از صنعت نفت بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از منابع کارشناسی در بررسی طرحهای مختلف

  17. توسعه منطقی گازرسانی بصورت عدالت محور مطابق با برنامه های مصوب مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  18. اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش هدرروی گازطبیعی در بخش توزیع.

  19.نظارت کلی بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و مصوب های مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی

  20. نظارت عالیه در امر اجرای هدفمندی یارانه گاز و سیاستگذاری در این خصوص با تشکیل کمیته های تخصصی .

  21. برنامه ریزی جهت واگذاری شرکتهای گاز استانی به بخش خصوصی براساس اصل 44 و تشکیل کمیته های تخصصی اصل 44

  22. نظارت عالیه و برنامه ریزی در امر گازرسانی به روستاها و تشکیل کمیته های تخصصی گازرسانی به روستاها.

  23. نظارت عالیه بر اجرای  برنامه های مدون و مصوب  دارای شاخصهای بهره وری ، روشها و اصول ارتقاء بهره‌‌وری و نیز نظارت عالیه بر طراحی سیستم‌های مناسب ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی و همچنین برنامه های ارتقاء کیفیت شرکتهای گاز استانی تحت برنامه های ISO و بکارگیری نظام مشارکت .

  24. نظارت عالیه بر پروژه های سیستمها و فن آوری اطلاعات با هدف افزایش بازدهی کار در گروهها و کمیته های مختلف و بصورت تخصصی با شرکت کارشناسان تحت نظر و در صورت لزوم کارشناسان شرکتهای گاز استانی .

  25. نظارت عالیه بر ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای گاز استانی باتوجه به اطلاعات واصله از جانب شرکتهای گاز استانی و گزارشهای تحلیلی بعمل آمده از سوی کارشناسان تحت سرپرستی و ارائه خط مشی ها ، مقررات ، رویه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای موجود.

   

آرشیو تعرفه
 • 1396/4/20 سه‌شنبه آرشیو تعرفه
  می توانید تاریخچه تعرفه ها در شرکت ملی گاز ایران را در این بخش به صورت کامل مشاهده فرمائید.
                
آرشیو آبونمان
 • 1396/4/20 سه‌شنبه آرشیو آبونمان
  سابقه نحوه اعمال آبونمان در صورتحسابها از این بخش در دسترس خواهد بود
    
خدمات شرکت گاز
 • 1396/4/20 سه‌شنبه خدمات شرکت گاز
  در ادامه جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملک شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است

  شرکتهای گاز استانی همواره درحال توسعه و نگهداشت شبکه های گازرسانی استان  هستند و در کنار این وظیفه ذاتی نیز دائما در حال ارائه سرویس به متقاضیان استفاده از گاز طبیعی و یا ارائه خدمات پس از فروش به مشترکین گاز طبیعی هستند

  در ادامه جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملک شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است

پروژه سامگ
 • 1396/4/20 سه‌شنبه پروژه سامگ
  در ادامه هدف ترسیم فرآیندهای مکانیزه تحت پوشش سامانه سامگ (سامانه الکترونیکی مشتریان گاز) بیان شده است. در چشم انداز سامگ، فرآیندها به دو گروه منطقی خدمات فروش و خدمات پس از فروش تقسیم گردیده است.

  در چشم انداز سامگ، فرآیندها به دو گروه منطقی خدمات فروش و خدمات پس از فروش تقسیم گردیده است و در هریک از این گروه ها فرآیندهای موجود بصورت متناسب تقسیم بندی شده است که در فایل پیوست شده در پائین همین صفحه تمامی فرآیندها بصورت مفصل و براساس نحوه مکانیزه شدن شرح داده خواهد شد.

   

  اطلاعات موجود در فایل پیوست:

      شناسنامه فعالیت‌‌های هر فرآیند که دربرگیرنده اطلاعات اصلی فعالیت شامل هدف،‌ ورودی ‌های و خروجی ‌ها، ‌مسئولان فعالیت و نیز شرح توصیفی فعالیت و قوانین لازم ‌الاجرا برای انجام فعالیت و نیز شیوه تعامل هر فعالیت با سیستم‌ های جانبی داخل و بیرون سازمان می ‌باشد
      نمودار فعالیت های فرآیند (ACTIVITY DIAGRAM) که به ترسیم گام ‌های اجرایی هر فرآیند پرداخته  و بر اساس قالب BPMN تهیه شده است
      جهت درک مناسب ‌تر نحوه تعامل فعالیت ‌های طراحی شده برای هر فرآیند نمودار جریان داده بین سامانه سامگ و سیستم ‌های موجود در محیط ذینفعان داخلی و بیرونی به پیوست آورده شده است
      جداول مغایرت های فرآیندها که شامل مقایسه فرآیندهای شناسایی شده در هفت استان با فرآیندهای RFP و فرآیندهای مکانیزه است
      یافته های اصلی وضعیت موجود و راه حل های پیشنهادی ارائه شده در سند چشم انداز، به پیوست در این گزارش ارائه شده است

   

قوانین موضوعه
 • 1396/4/19 دوشنبه قوانین موضوعه
  در این قسمت می توانید برخی از مقررات مرتبط با شرکت گاز و سازمانهای خدماتی را رویت و دریافت فرمائید.
     
مصوبه ها
 • 1396/4/19 دوشنبه مصوبه ها
  در این قسمت می توانید برخی از مصوبات پرکاربرد دولت در صنعت گاز را مشاهده و دریافت فرمائید.
    
مجموعه مقررات گاز
 • 1396/4/19 دوشنبه مجموعه مقررات گاز
  در ادامه آرشیو مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی قابل دسترس می باشد. برای رویت می توانید روی آنها کلیک فرمائید.
   
چارت امور تعرفه ها و قراردادها
1
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما