اسناد و مدارک در حوزه امور هماهنگی و پشتیبانی
کمیته های فعال در امور هماهنگی و پشتیبانی
 • 1396/4/21 چهارشنبه کمیته های فعال در امور هماهنگی و پشتیبانی
  در حال حاضر کمیته های برآوردی, مشاوره, پیمانی, کالا و برونسپاری در حوزه امور هماهنگی و پشتیبانی فعالیت می نمایند.

   

  نام اعضای کارگروه

  نام کارگروه

  آقایان :مقدم ( تهران)پورفرج( فارس) فرخی (گیلان) مهرجو(تهران)  عربی (یزد) زهرائی (قزوین)

  کارگروه برآوردی

  آقایان :ثامنی(ستاد) علیزاده (خراسان رضوی) مهدوی(فارس) گرشاسبی (کردستان) سعیدی(البرز) نورمحمدی (گیلان) مقدم (تهران) قدیرزاده (یزد)

  کارگروه مشاوره

  آقایان : سمیعی (مرکزی)قدیرزاده (یزد)احمدی (ستاد) سعیدی(البرز)ثامنی(ستاد) شکاری (کرمان)

  کارگروه پیمانی

  آقایان : ثامنی (ستاد) اکبرزاده (آذربایجان غربی )صدری(اصفهان) اسدی (چهارمحال بختیاری) عارف (فارس) جدیدزاده (تهران)

  کارگروه کالا

  آقایان :ثامنی (ستاد) شریفیان (تهران) سمیعی (مرکزی)اختر (چهارمحال بختیاری) علیزاده (خراسان رضوی) ا حمدی (ستاد)

   

  کارگروه برونسپاری

   

گزارشات سالیانه
گزارشات ماهیانه
سرپرست امور هماهنگی و پشتیبانی
 • 1396/4/20 سه‌شنبه سرپرست امور هماهنگی و پشتیبانی
  در حال حاضر آقای سیروس امیری در سمت مشاور مدیر گازرسانی و سرپرست امور هماهنگی و پشتیبانی مدیریت گازرسانی ایقای نقش می نمایند.

   

  نام و نام خانوادگی:
  سیروس امیری

  سمت فعلی:
  مشاور مدیر گازرسانی و سرپرست امور هماهنگی و پشتیبانی

  مدرک تحصیلی:
  فوق لیسانس مهندسی صنایع از داشگاه امیرکبیر

  سوابق شغلی:
  مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

   

اهم وظایف امور هماهنگی و پشتیبانی
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف امور هماهنگی و پشتیبانی
  از مهمترین فعالیتهای این امور برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت ، رهبری و نظارت بر کلیه فعالیتهای مسئولین وکارشناسان ارشد زیر مجموعه در زمینه های مختلف حقوقی و پیمانی ، مالی ، اداری و آموزش و کالا و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات شرکت ملی گاز و مدیریت گازرسانی در انجام فعالیتهای مربوطه می باشد.

  1. برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت ، رهبری و نظارت بر کلیه فعالیتهای مسئولین وکارشناسان ارشد زیر مجموعه در زمینه های مختلف حقوقی و پیمانی ، مالی ، اداری و آموزش و کالا و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات شرکت ملی گاز و مدیریت گازرسانی در انجام فعالیتهای مربوطه.

  2. نظارت بر اعلام نظر کارشناسی در مواردی که شرکتهای گاز استانی درخواست صدور مصوبه هیئت مدیره و یا مجوز از مدیریت هماهنگی امور گازرسانی را می نمایند و یا نظارت بر نظرات و ارائه راه کارهای کارشناسی قبل از ابلاغ به استانها.

  3. ارائه راهکارها و طرحهای قابل اجراء و مشاورتهای تخصصی به معاون امور برنامه ریزی و کارشناسی در جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی در امور کارهای محول شده.

  4. ارائه برنامه های تفصیلی و برنامه ریزی در راستای منویات و سیاستها و اهداف کلی مدیریت گازرسانی و شرکت ملی گاز ایران در زمینه های مرتبط .

  5. نظارت بر ارائه گزارشات لازم بصورت موردی بر حسب نیاز و گزارشات مستمر دوره ای به معاونت امور برنامه ریزی و پشتیبانی.

  6. نظارت و کنترل در حوزه شرکتهای گاز استانی و ایجاد ارتباط تخصصی و اطلاعاتی با سایر سازمانهای صنعت نفت و گاز و سازمانهای مرتبط کشوری در ارتباط با شرکتهای گاز استانی.

  7. نظارت بر تهیه دانش کاری در زمینه های مختلف حقوقی و پیمانی ، اداری و آموزش، مالی و کالا و ابلاغ آن به شرکتهای گاز استانی بمنظور استفاده از آنها در اجرای فعالیتهای مربوطه بعنوان مرجع علمی.

  8. نظارت بر تهیه و تنظیم نیازهای آموزشی در زمینه های مختلف کارشناسی زیر مجموعه و همچنین در جهت ارتقاء سطح دانش کاری کارکنان شرکتهای گاز استانی در زمینه های مربوطه شامل ، آموزش در زمینه های حقوقی و پیمانی ، اداری و آموزش ، مالی و کالا.

  9. نظارت بر جمع آوری ، تامین و تدوین مطالب علمی ، تحقیقی بعنوان مبنا و مرجع قابل دسترسی کارشناسان ذیربط در مدیریت گازرسانی و شرکتهای گاز استانی.

  10. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی کار ، بعنوان مبانی استاندارد اجرائی.

   11. نظارت بر گردآوری بخشنامه ها و ضوابط منتشره صنعت نفت و گاز و سایر سازمانهای مرتبط و حصول و کسب اطمینان از قابل اجراء بودن آنها در شرکت ملی گاز ایران و ابلاغ به شرکتهای گاز استانی.

  15. نظارت عالیه بر اقدامات کارشناسی مرتبط با حل اختلاف پیمانی و حقوقی بین کارفرما ، پیمانکاران و مشاوران و هدایت امر در جهت رسیدن به راه حل مناسب که به همراه توجیه کارشناسی ، صرفه و صلاح شرکت را نیز ملحوظ نماید .

  16. شرکت در جلسات کارشناسی و راهبردی در امور مرتبط با کالا ، پیمانی ، حقوقی ، مالی و اداری بعنوان نماینده معاون امور برنامه ریزی و کارشناسی که در سطح شرکت ملی گاز و یا حوزه وزارت نفت تشکیل میگردد و تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات مقتضی و اعلام نتیجه به مدیریت و یا ابلاغ دستاوردهای آن به شرکتهای گاز استانی.

  17. انجام بازدیدهای دوره ای به همراه کارشناسان ذیربط از واحدهای تخصصی مرتبط شرکتهای گاز استانی بمنظور میسر شدن نظارتهای عالیه بر عملکرد آنان و تبادل نظر با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها در تبیین مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل و فصل آنان .

  18. نظارت بر ایجاد سیستمی که بصورت مستمر ، مسائل و مشکلات اجرائی شرکتها را جمع آوری و دسته بندی نموده و با برنامه ریزی و تدارک کار گروهی تخصصی در حل و فصل علمی آنها تلاش و پیگیری نماید .

اهم وظایف مدیریت گازرسانی
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف مدیریت گازرسانی
  از مهمترین وظایف مدیر گازرسانی می توان به مواردی همچون برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی و . . . اشاره نمود

  1. برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی.

  2. سیاستگذاری، برنامه ریزی، سرپرستی، راهبری، تقسیم کار و نظارت عالیه  بر اجرای فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه.

  3. هدایت معاونین و روسای واحدهای زیر مجموعه و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتها برای انجام مطالعات، بررسیها و تحقیقات و ... به منظور تهیه و تنظیم و تدوین طرحها، مقررات ، رویه ها و دستورالعملهای مرتبط با شرکتهای گاز استانی و پیگیری جهت تصویب آن در مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  4. برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتهای معاونین و مسئولین
   زیر مجموعه در زمینه های مختلف  تعرفه ها و قراردادها ، مالی و اداری و پیمانها وکالا وبرنامه ریزی وکنترل و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی در انجام فعالیتهای مربوطه.

  5. ارائه برنامه های تفصیلی و راهکارهای اجرایی جهت پیشبرد اهداف ارائه شده توسط مدیریت عالی شرکت ملی گاز ایران .

  6. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی کار ، و استاندارد نمودن آنها.

  7. انجام بازدیدهای دوره ای به همراه مسئولین و کارشناسان ذیربط از واحدهای تخصصی مرتبط شرکتهای گاز استانی و تبادل نظر با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها در تبیین مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل و فصل آنان .

  8.  تعیین سیاستها وخط‌مشی‌ها در سازمان مدیریت هماهنگی امور گازرسانی  به منظور تعیین اهداف و برنامه‌ریزی امور معاونت‌های زیرمجموعه.

  9. نظارت عالیه بر تدوین و گردآوری روشها، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی.

  10. نظارت عالیه بر اجرای تحقق استراتژی و سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت از دیدگاههای داخلی و بین‌المللی در شرکتهای گاز استانی.

  11. نظارت عالیه بر ایجاد ارتباطات فنی با سازمانهای ذیربط در داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و بهینه نمودن روشهای اجرایی و دسترسی به استانداردهای روز.

  12. نظارت عالیه  بر ایجاد سیستم های مناسب و کارا با هدف امکان دسترسی سریع به وصول اطلاعات کافی از مجاری صحیح بمنظور اطلاع بموقع از مشکلات و مسائل شرکتهای گاز استانی و نظارت بر تهیه و تدوین پیشنهادات اصلاحی و رفع موانع ایجاد شده.

  13. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت پژوهش و تحقیقات توسط اعضاء تحت سرپرستی.

  14. نظارت عالیه بر خروجی  جلسات کمیسیونها و کمیته های مختلف که متشکل از مدیران، مسئولان و نمایندگان مطلع و ذیربط در شرکتهای گاز استانی که بمنظور بحث و تبادل نظر در مورد نیازها، نواقص و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود و  بروز رسانی روشها و ساز و کارها باتوجه به نوآوریها و روشهای نوین تشکیل می‌شود.

  15. سیاستگذاری، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت عالیه بر طرحهای مهندسی و اندازه گیری و مقاوم سازی در شبکه های گازرسانی و تأسیسات مربوطه بر اساس روشهای علمی و فنی بر اساس استانداردهای مربوطه .

  16. نظارت عالیه بر همکاری  با شرکتها ، سازمانهای تابعه صنعت نفت و موسسات خارج از صنعت نفت بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از منابع کارشناسی در بررسی طرحهای مختلف

  17. توسعه منطقی گازرسانی بصورت عدالت محور مطابق با برنامه های مصوب مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  18. اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش هدرروی گازطبیعی در بخش توزیع.

  19.نظارت کلی بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و مصوب های مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی

  20. نظارت عالیه در امر اجرای هدفمندی یارانه گاز و سیاستگذاری در این خصوص با تشکیل کمیته های تخصصی .

  21. برنامه ریزی جهت واگذاری شرکتهای گاز استانی به بخش خصوصی براساس اصل 44 و تشکیل کمیته های تخصصی اصل 44

  22. نظارت عالیه و برنامه ریزی در امر گازرسانی به روستاها و تشکیل کمیته های تخصصی گازرسانی به روستاها.

  23. نظارت عالیه بر اجرای  برنامه های مدون و مصوب  دارای شاخصهای بهره وری ، روشها و اصول ارتقاء بهره‌‌وری و نیز نظارت عالیه بر طراحی سیستم‌های مناسب ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی و همچنین برنامه های ارتقاء کیفیت شرکتهای گاز استانی تحت برنامه های ISO و بکارگیری نظام مشارکت .

  24. نظارت عالیه بر پروژه های سیستمها و فن آوری اطلاعات با هدف افزایش بازدهی کار در گروهها و کمیته های مختلف و بصورت تخصصی با شرکت کارشناسان تحت نظر و در صورت لزوم کارشناسان شرکتهای گاز استانی .

  25. نظارت عالیه بر ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای گاز استانی باتوجه به اطلاعات واصله از جانب شرکتهای گاز استانی و گزارشهای تحلیلی بعمل آمده از سوی کارشناسان تحت سرپرستی و ارائه خط مشی ها ، مقررات ، رویه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای موجود.

   

چارت امور هماهنگی و پشتیبانی
1
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما