گزارشات سالیانه
گزارشات ماهیانه
معاون امور برنامه ریزی و پشتیبانی
 • 1396/4/20 سه‌شنبه معاون امور برنامه ریزی و پشتیبانی
  آقای غلامرضا مشایخی‌ در تاریخ 19 آذر 1362در صنعت نفت استخدام و مشغول به کار شده‌اند. آقای مشایخی‌ هم‌اکنون در سمت معاون امور برنامه ریزی و پشتیبانی مدیریت گازرسانی با رتبه‌ی D مشغول انجام وظیفه هستند.

   

  نام و نام خانوادگی:
  غلامرضا مشایخی

  سمت فعلی:
  معاون امور برنامه ریزی و پشتیبانی

  مدرک تحصیلی:
  لیسانس مدیریت صنعتی

  سوابق شغلی:
  مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی
  رئیس اجرای طرح های شرکت گاز استان مرکزی
  رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان مرکزی
  رئیس برنامه ریزی شرکت گاز استان مرکزی
  رئیس تعمیرات و بهره برداری اراک

اهم وظایف معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
  از مهمترین وظایف معاون برنامه ریزی و پشتیبانب می توان به برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای واحدهای زیر مجموعه شامل امور برنامه ریزی واندازه گیری،هماهنگی وپشتیبانی وتعرفه ها وقراردادها و . . . اشاره نمود.

  1. برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای واحدهای زیر مجموعه شامل امور برنامه ریزی واندازه گیری،هماهنگی وپشتیبانی وتعرفه ها وقراردادها.

  2. نظارت عالیه بر عقد کلیه پیمانهای فروش عمده گاز بصنایع انرژی بر و نیروگاههای کشور.

  3. نظارت عالیه بر نحوه بررسی و تهیه و تنظیم پیشنهاد تعرفه های فروش گاز طبیعی در هرسال جهت طرح و تصویب در هیات محترم وزیران و شورای اقتصاد.

  4. ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به مدیر هماهنگی امور گازرسانی جهت طرح موضوعات مربوطه در هیات مدیره و شرکت در جلسات جهت تبیین و تشریح تعرفه های پیشنهادی فروش گاز طبیعی.

  5. شرکت در جلسات تخصصی با کارشناسان وزارتخانه مرتبط( بازرگانی، صنایع و معادن و ..) بخش انرژی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی درخصوص دفاع از تعرفه های پیشنهادی و تشریح نحوه تعیین تعرفه های فروش گاز و هزینه های برقراری انشعاب.

  6. هدایت روسای واحد هاو کارشناسان زیر مجموعه و نظارت بر کلیه فعالیتها برای انجام مطالعات، بررسیها و تحقیقات و ... به منظور تهیه و تنظیم و تدوین طرحها، مقررات ، رویه ها و دستورالعملهای مرتبط با شرکتهای گاز استانی و پیگیری جهت تصویب آن در مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  7.  ایجاد بستر مناسب جهت برقراری مؤثر ارتباط کارشناسان تحت سرپرستی با شرکتها/ سازمانهای صنعت نفت وگاز و موسسات خارج از صنعت نفت به منظور تبادل اطلاعات .

  8. هدایت و راهنمایی رؤسای واحدها، مسئولین و کارشناسان زیر مجموعه جهت پاسخگویی به سوالات و پرسشهای مطروحه از طرف شرکتهای گاز استانی و مشترکین .

  9. سرپرستی و نظارت بر نحوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات فنی و آماری در رابطه با نیروگاهها و صنایع عمده .

  10. برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت و نظارت بر کلیه فعالیتهای مسئولین وکارشناسان ارشد زیر مجموعه در زمینه های مختلف  تعرفه ها وقراردادها ، مالی و اداری و پیمانها وکالا وبرنامه ریزی وکنترل و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی در انجام فعالیتهای مربوطه.

  11. برنامه ریزی و تقسیم کار بین رؤسای تحت سرپرستی براساس تخصصهای مربوطه و ارائه راهکارها در زمینه انجام فعالیتهای تحت تصدی.

  12. آماده کردن پیش نویس مصوبات مجمع عمومی در رابطه با شرکتهای گاز استانی.

  13. ارائه راهکار و طرحهای قابل اجراء و مشاورتهای تخصصی به مدیرهماهنگی امور گازرسانی در حیطه مسائل مربوط به معاونت برنامه ریزی وپشتیبانی.

  14. ارائه برنامه های تفصیلی و راهکارهای اجرایی جهت پیشبرد اهداف ارائه شده توسط مدیریت عالی شرکت ملی گاز ایران .

  15. نظارت عالیه بر نحوه  تهیه وارائه گزارشات روزانه ، ماهیانه و سالیانه.

  16. ارائه طریق بمنظور بالابردن دانش کاری در زمینه های مختلف حقوقی و پیمانی ، اداری و آموزش، مالی و بازرگانی در شرکتهای گاز استانی .

  17. نظارت بر تهیه و تنظیم برآورد نیازهای آموزشی در زمینه های مختلف کارشناسی در جهت ارتقاء سطح دانش کاری کارکنان شرکتهای گاز استانی و ستاد مدیریت هماهنگی امور گازرسانی.

  18. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی کار ، و استاندارد نمودن آنها.

  19. نظارت بر ایجاد بانکهای اطلاعاتی از عملکردها و توانائیهای شرکتهای گاز استانی بمنظور شناسائی قابلیتهای تخصصی و بهینه نمودن آنها و همچنین اطلاع از نقاط ضعف احتمالی و تبدیل آنها به نقاط قوت.

  20. استفاده از خدمات مشاور در دستیابی به آخرین روشهای کاری در سایر سازمانهای مشابه در داخل یا خارج از کشور و انتخاب روشهای بهینه و تلاش در جهت عملیاتی کردن روشهای مذکور در سطح شرکتهای گاز استانی .

  21. شرکت در سمینارها و کنفرانسهای داخلی و بین المللی مرتبط با آخرین  پیشرفتهای تکنولوژی و انتقال و آموزش آن به کارشناسان ذیربط.

  22. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه های جاری و عمرانی شرکتهای گاز استانی و کنترل هزینه های انجام شده با توجه به صورتهای مالی واصله از شرکتهای گاز استانی.

  23. نظارت بر کلیه امور پرسنلی و اداری کارشناسان زیر مجموعه در زمینه های جابجائی ، ترفیع ، ارزیابی شایستگی سالیانه و خدمات رفاهی و اجتماعی آنها.

  24. نظارت بر چگونگی انجام کارهای بازرگانی ، مالی و پیمانی مرتبط با تقاضاهای خرید کالا بصورت تجمیعی و عمده برای شرکتهای گاز استانی .

  25. نظارت بر نحوه انجام کار کمیته های تخصصی متشکل از کارشناسان خبره شرکتهای گاز استانی و ستاد بمنظور حل و فصل مسائل و مشکلات اجرائی و ارائه خط مشی های لازم.

  26. نظارت عالیه بر اقدامات کارشناسی مرتبط با حل اختلاف پیمانی و حقوقی بین کارفرما ، پیمانکاران و مشاوران و تلاش در جهت رسیدن به راه حل مناسب .

  27. شرکت در جلسات کارشناسی و راهبردی در امور مرتبط با بازرگانی ، پیمانی ، حقوقی ، مالی و اداری .

  28. شرکت در جلسات هماهنگی مدیریت هماهنگی امور گازرسانی بمنظور تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات مدیریتی .

  29. انجام بازدیدهای دوره ای به همراه کارشناسان ذیربط از واحدهای تخصصی مرتبط شرکتهای گاز استانی و تبادل نظر با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها در تبیین مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل و فصل آنان .

  30. نظارت بر ایجاد سیستمی که بصورت مستمر ، مسائل و مشکلات اجرائی شرکتها را جمع آوری و دسته بندی نموده و با برنامه ریزی و تدارک کار گروهی تخصصی در حل و فصل علمی آنها تلاش و پیگیری نماید .

  31. نظارت و کنترل بر جمع بندی بودجه های سرمایه ای و جاری در شرکتهای گاز استانی و اخذ گزارشات از استانها و تجزیه و تحلیل روند جذب اعتبارات و اعلام مغایرتها .

  32. نظارت بر تهیه و تنظیم و جمع بندی بودجه های سرمایه ای و جاری سالیانه مربوط به شرکتهای گاز استانی بر اساس تخصیص منابع مختلف مالی ( درآمد عمومی ، بیع متقابل ، تبصره های قانون ، .....) و سرفصلها به تفکیک .

  33. شرکت در جلسات مربوط به کنترل بودجه های سرمایه ای و جاری و تعیین شاخص جهت تخصیص اعتبارات سرمایه ای و جاری درسرفصلهای مختلف بمنظور استفاده در جلسات مجامع عمومی شرکتها .

  34. سازماندهی و هماهنگی بین شرکتهای گاز استانی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز .

  35. نظارت عالیه بر کلیه پیمانها.

اهم وظایف مدیریت گازرسانی
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف مدیریت گازرسانی
  از مهمترین وظایف مدیر گازرسانی می توان به مواردی همچون برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی و . . . اشاره نمود

  1. برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی.

  2. سیاستگذاری، برنامه ریزی، سرپرستی، راهبری، تقسیم کار و نظارت عالیه  بر اجرای فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه.

  3. هدایت معاونین و روسای واحدهای زیر مجموعه و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتها برای انجام مطالعات، بررسیها و تحقیقات و ... به منظور تهیه و تنظیم و تدوین طرحها، مقررات ، رویه ها و دستورالعملهای مرتبط با شرکتهای گاز استانی و پیگیری جهت تصویب آن در مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  4. برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتهای معاونین و مسئولین
   زیر مجموعه در زمینه های مختلف  تعرفه ها و قراردادها ، مالی و اداری و پیمانها وکالا وبرنامه ریزی وکنترل و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی در انجام فعالیتهای مربوطه.

  5. ارائه برنامه های تفصیلی و راهکارهای اجرایی جهت پیشبرد اهداف ارائه شده توسط مدیریت عالی شرکت ملی گاز ایران .

  6. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی کار ، و استاندارد نمودن آنها.

  7. انجام بازدیدهای دوره ای به همراه مسئولین و کارشناسان ذیربط از واحدهای تخصصی مرتبط شرکتهای گاز استانی و تبادل نظر با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها در تبیین مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل و فصل آنان .

  8.  تعیین سیاستها وخط‌مشی‌ها در سازمان مدیریت هماهنگی امور گازرسانی  به منظور تعیین اهداف و برنامه‌ریزی امور معاونت‌های زیرمجموعه.

  9. نظارت عالیه بر تدوین و گردآوری روشها، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی.

  10. نظارت عالیه بر اجرای تحقق استراتژی و سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت از دیدگاههای داخلی و بین‌المللی در شرکتهای گاز استانی.

  11. نظارت عالیه بر ایجاد ارتباطات فنی با سازمانهای ذیربط در داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و بهینه نمودن روشهای اجرایی و دسترسی به استانداردهای روز.

  12. نظارت عالیه  بر ایجاد سیستم های مناسب و کارا با هدف امکان دسترسی سریع به وصول اطلاعات کافی از مجاری صحیح بمنظور اطلاع بموقع از مشکلات و مسائل شرکتهای گاز استانی و نظارت بر تهیه و تدوین پیشنهادات اصلاحی و رفع موانع ایجاد شده.

  13. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت پژوهش و تحقیقات توسط اعضاء تحت سرپرستی.

  14. نظارت عالیه بر خروجی  جلسات کمیسیونها و کمیته های مختلف که متشکل از مدیران، مسئولان و نمایندگان مطلع و ذیربط در شرکتهای گاز استانی که بمنظور بحث و تبادل نظر در مورد نیازها، نواقص و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود و  بروز رسانی روشها و ساز و کارها باتوجه به نوآوریها و روشهای نوین تشکیل می‌شود.

  15. سیاستگذاری، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت عالیه بر طرحهای مهندسی و اندازه گیری و مقاوم سازی در شبکه های گازرسانی و تأسیسات مربوطه بر اساس روشهای علمی و فنی بر اساس استانداردهای مربوطه .

  16. نظارت عالیه بر همکاری  با شرکتها ، سازمانهای تابعه صنعت نفت و موسسات خارج از صنعت نفت بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از منابع کارشناسی در بررسی طرحهای مختلف

  17. توسعه منطقی گازرسانی بصورت عدالت محور مطابق با برنامه های مصوب مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  18. اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش هدرروی گازطبیعی در بخش توزیع.

  19.نظارت کلی بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و مصوب های مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی

  20. نظارت عالیه در امر اجرای هدفمندی یارانه گاز و سیاستگذاری در این خصوص با تشکیل کمیته های تخصصی .

  21. برنامه ریزی جهت واگذاری شرکتهای گاز استانی به بخش خصوصی براساس اصل 44 و تشکیل کمیته های تخصصی اصل 44

  22. نظارت عالیه و برنامه ریزی در امر گازرسانی به روستاها و تشکیل کمیته های تخصصی گازرسانی به روستاها.

  23. نظارت عالیه بر اجرای  برنامه های مدون و مصوب  دارای شاخصهای بهره وری ، روشها و اصول ارتقاء بهره‌‌وری و نیز نظارت عالیه بر طراحی سیستم‌های مناسب ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی و همچنین برنامه های ارتقاء کیفیت شرکتهای گاز استانی تحت برنامه های ISO و بکارگیری نظام مشارکت .

  24. نظارت عالیه بر پروژه های سیستمها و فن آوری اطلاعات با هدف افزایش بازدهی کار در گروهها و کمیته های مختلف و بصورت تخصصی با شرکت کارشناسان تحت نظر و در صورت لزوم کارشناسان شرکتهای گاز استانی .

  25. نظارت عالیه بر ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای گاز استانی باتوجه به اطلاعات واصله از جانب شرکتهای گاز استانی و گزارشهای تحلیلی بعمل آمده از سوی کارشناسان تحت سرپرستی و ارائه خط مشی ها ، مقررات ، رویه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای موجود.

   

آرشیو تعرفه
 • 1396/4/20 سه‌شنبه آرشیو تعرفه
  می توانید تاریخچه تعرفه ها در شرکت ملی گاز ایران را در این بخش به صورت کامل مشاهده فرمائید.
                
آرشیو آبونمان
 • 1396/4/20 سه‌شنبه آرشیو آبونمان
  سابقه نحوه اعمال آبونمان در صورتحسابها از این بخش در دسترس خواهد بود
    
خدمات شرکت گاز
 • 1396/4/20 سه‌شنبه خدمات شرکت گاز
  در ادامه جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملک شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است

  شرکتهای گاز استانی همواره درحال توسعه و نگهداشت شبکه های گازرسانی استان  هستند و در کنار این وظیفه ذاتی نیز دائما در حال ارائه سرویس به متقاضیان استفاده از گاز طبیعی و یا ارائه خدمات پس از فروش به مشترکین گاز طبیعی هستند

  در ادامه جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملک شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است

پروژه سامگ
 • 1396/4/20 سه‌شنبه پروژه سامگ
  در ادامه هدف ترسیم فرآیندهای مکانیزه تحت پوشش سامانه سامگ (سامانه الکترونیکی مشتریان گاز) بیان شده است. در چشم انداز سامگ، فرآیندها به دو گروه منطقی خدمات فروش و خدمات پس از فروش تقسیم گردیده است.

  در چشم انداز سامگ، فرآیندها به دو گروه منطقی خدمات فروش و خدمات پس از فروش تقسیم گردیده است و در هریک از این گروه ها فرآیندهای موجود بصورت متناسب تقسیم بندی شده است که در فایل پیوست شده در پائین همین صفحه تمامی فرآیندها بصورت مفصل و براساس نحوه مکانیزه شدن شرح داده خواهد شد.

   

  اطلاعات موجود در فایل پیوست:

      شناسنامه فعالیت‌‌های هر فرآیند که دربرگیرنده اطلاعات اصلی فعالیت شامل هدف،‌ ورودی ‌های و خروجی ‌ها، ‌مسئولان فعالیت و نیز شرح توصیفی فعالیت و قوانین لازم ‌الاجرا برای انجام فعالیت و نیز شیوه تعامل هر فعالیت با سیستم‌ های جانبی داخل و بیرون سازمان می ‌باشد
      نمودار فعالیت های فرآیند (ACTIVITY DIAGRAM) که به ترسیم گام ‌های اجرایی هر فرآیند پرداخته  و بر اساس قالب BPMN تهیه شده است
      جهت درک مناسب ‌تر نحوه تعامل فعالیت ‌های طراحی شده برای هر فرآیند نمودار جریان داده بین سامانه سامگ و سیستم ‌های موجود در محیط ذینفعان داخلی و بیرونی به پیوست آورده شده است
      جداول مغایرت های فرآیندها که شامل مقایسه فرآیندهای شناسایی شده در هفت استان با فرآیندهای RFP و فرآیندهای مکانیزه است
      یافته های اصلی وضعیت موجود و راه حل های پیشنهادی ارائه شده در سند چشم انداز، به پیوست در این گزارش ارائه شده است

   

چارت معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
1
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما