1396/4/20 سه‌شنبه
اهم وظایف معاون برنامه ریزی و پشتیبانی

از مهمترین وظایف معاون برنامه ریزی و پشتیبانب می توان به برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای واحدهای زیر مجموعه شامل امور برنامه ریزی واندازه گیری،هماهنگی وپشتیبانی وتعرفه ها وقراردادها و . . . اشاره نمود.

1. برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای واحدهای زیر مجموعه شامل امور برنامه ریزی واندازه گیری،هماهنگی وپشتیبانی وتعرفه ها وقراردادها.

2. نظارت عالیه بر عقد کلیه پیمانهای فروش عمده گاز بصنایع انرژی بر و نیروگاههای کشور.

3. نظارت عالیه بر نحوه بررسی و تهیه و تنظیم پیشنهاد تعرفه های فروش گاز طبیعی در هرسال جهت طرح و تصویب در هیات محترم وزیران و شورای اقتصاد.

4. ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به مدیر هماهنگی امور گازرسانی جهت طرح موضوعات مربوطه در هیات مدیره و شرکت در جلسات جهت تبیین و تشریح تعرفه های پیشنهادی فروش گاز طبیعی.

5. شرکت در جلسات تخصصی با کارشناسان وزارتخانه مرتبط( بازرگانی، صنایع و معادن و ..) بخش انرژی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی درخصوص دفاع از تعرفه های پیشنهادی و تشریح نحوه تعیین تعرفه های فروش گاز و هزینه های برقراری انشعاب.

6. هدایت روسای واحد هاو کارشناسان زیر مجموعه و نظارت بر کلیه فعالیتها برای انجام مطالعات، بررسیها و تحقیقات و ... به منظور تهیه و تنظیم و تدوین طرحها، مقررات ، رویه ها و دستورالعملهای مرتبط با شرکتهای گاز استانی و پیگیری جهت تصویب آن در مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

7.  ایجاد بستر مناسب جهت برقراری مؤثر ارتباط کارشناسان تحت سرپرستی با شرکتها/ سازمانهای صنعت نفت وگاز و موسسات خارج از صنعت نفت به منظور تبادل اطلاعات .

8. هدایت و راهنمایی رؤسای واحدها، مسئولین و کارشناسان زیر مجموعه جهت پاسخگویی به سوالات و پرسشهای مطروحه از طرف شرکتهای گاز استانی و مشترکین .

9. سرپرستی و نظارت بر نحوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات فنی و آماری در رابطه با نیروگاهها و صنایع عمده .

10. برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت و نظارت بر کلیه فعالیتهای مسئولین وکارشناسان ارشد زیر مجموعه در زمینه های مختلف  تعرفه ها وقراردادها ، مالی و اداری و پیمانها وکالا وبرنامه ریزی وکنترل و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی در انجام فعالیتهای مربوطه.

11. برنامه ریزی و تقسیم کار بین رؤسای تحت سرپرستی براساس تخصصهای مربوطه و ارائه راهکارها در زمینه انجام فعالیتهای تحت تصدی.

12. آماده کردن پیش نویس مصوبات مجمع عمومی در رابطه با شرکتهای گاز استانی.

13. ارائه راهکار و طرحهای قابل اجراء و مشاورتهای تخصصی به مدیرهماهنگی امور گازرسانی در حیطه مسائل مربوط به معاونت برنامه ریزی وپشتیبانی.

14. ارائه برنامه های تفصیلی و راهکارهای اجرایی جهت پیشبرد اهداف ارائه شده توسط مدیریت عالی شرکت ملی گاز ایران .

15. نظارت عالیه بر نحوه  تهیه وارائه گزارشات روزانه ، ماهیانه و سالیانه.

16. ارائه طریق بمنظور بالابردن دانش کاری در زمینه های مختلف حقوقی و پیمانی ، اداری و آموزش، مالی و بازرگانی در شرکتهای گاز استانی .

17. نظارت بر تهیه و تنظیم برآورد نیازهای آموزشی در زمینه های مختلف کارشناسی در جهت ارتقاء سطح دانش کاری کارکنان شرکتهای گاز استانی و ستاد مدیریت هماهنگی امور گازرسانی.

18. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی کار ، و استاندارد نمودن آنها.

19. نظارت بر ایجاد بانکهای اطلاعاتی از عملکردها و توانائیهای شرکتهای گاز استانی بمنظور شناسائی قابلیتهای تخصصی و بهینه نمودن آنها و همچنین اطلاع از نقاط ضعف احتمالی و تبدیل آنها به نقاط قوت.

20. استفاده از خدمات مشاور در دستیابی به آخرین روشهای کاری در سایر سازمانهای مشابه در داخل یا خارج از کشور و انتخاب روشهای بهینه و تلاش در جهت عملیاتی کردن روشهای مذکور در سطح شرکتهای گاز استانی .

21. شرکت در سمینارها و کنفرانسهای داخلی و بین المللی مرتبط با آخرین  پیشرفتهای تکنولوژی و انتقال و آموزش آن به کارشناسان ذیربط.

22. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه های جاری و عمرانی شرکتهای گاز استانی و کنترل هزینه های انجام شده با توجه به صورتهای مالی واصله از شرکتهای گاز استانی.

23. نظارت بر کلیه امور پرسنلی و اداری کارشناسان زیر مجموعه در زمینه های جابجائی ، ترفیع ، ارزیابی شایستگی سالیانه و خدمات رفاهی و اجتماعی آنها.

24. نظارت بر چگونگی انجام کارهای بازرگانی ، مالی و پیمانی مرتبط با تقاضاهای خرید کالا بصورت تجمیعی و عمده برای شرکتهای گاز استانی .

25. نظارت بر نحوه انجام کار کمیته های تخصصی متشکل از کارشناسان خبره شرکتهای گاز استانی و ستاد بمنظور حل و فصل مسائل و مشکلات اجرائی و ارائه خط مشی های لازم.

26. نظارت عالیه بر اقدامات کارشناسی مرتبط با حل اختلاف پیمانی و حقوقی بین کارفرما ، پیمانکاران و مشاوران و تلاش در جهت رسیدن به راه حل مناسب .

27. شرکت در جلسات کارشناسی و راهبردی در امور مرتبط با بازرگانی ، پیمانی ، حقوقی ، مالی و اداری .

28. شرکت در جلسات هماهنگی مدیریت هماهنگی امور گازرسانی بمنظور تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات مدیریتی .

29. انجام بازدیدهای دوره ای به همراه کارشناسان ذیربط از واحدهای تخصصی مرتبط شرکتهای گاز استانی و تبادل نظر با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها در تبیین مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل و فصل آنان .

30. نظارت بر ایجاد سیستمی که بصورت مستمر ، مسائل و مشکلات اجرائی شرکتها را جمع آوری و دسته بندی نموده و با برنامه ریزی و تدارک کار گروهی تخصصی در حل و فصل علمی آنها تلاش و پیگیری نماید .

31. نظارت و کنترل بر جمع بندی بودجه های سرمایه ای و جاری در شرکتهای گاز استانی و اخذ گزارشات از استانها و تجزیه و تحلیل روند جذب اعتبارات و اعلام مغایرتها .

32. نظارت بر تهیه و تنظیم و جمع بندی بودجه های سرمایه ای و جاری سالیانه مربوط به شرکتهای گاز استانی بر اساس تخصیص منابع مختلف مالی ( درآمد عمومی ، بیع متقابل ، تبصره های قانون ، .....) و سرفصلها به تفکیک .

33. شرکت در جلسات مربوط به کنترل بودجه های سرمایه ای و جاری و تعیین شاخص جهت تخصیص اعتبارات سرمایه ای و جاری درسرفصلهای مختلف بمنظور استفاده در جلسات مجامع عمومی شرکتها .

34. سازماندهی و هماهنگی بین شرکتهای گاز استانی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز .

35. نظارت عالیه بر کلیه پیمانها.


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما