1396/4/20 سه‌شنبه
آرشیو تعرفه

می توانید تاریخچه تعرفه ها در شرکت ملی گاز ایران را در این بخش به صورت کامل مشاهده فرمائید.
              

فايل هاي مربوطه :
از ابتداي شهريور ماه 1376.swf68.693 KB
از ابتداي قانون هدفمندي تا کنون.pdf46.235 KB
اولين تعرفه گاز طبيعي در شيراز .swf937.441 KB
دي ماه 1347.swf1.53 MB
سال 1351.swf1.07 MB
سال 1361 تا 1369.swf63.12 KB
سال 1370.swf63.325 KB
سال 1371 تا 1372.swf64.614 KB
سال 1373.swf64.408 KB
سال 1374.swf65.148 KB
سال 1375.swf67.93 KB
سال 1376 تاپايان مرداد ماه 1376.swf68.459 KB
سال 1377.swf72.928 KB
سال 1378.swf68.265 KB
سال 1379.swf68.622 KB
سال 1380.swf68.321 KB
سال 1381.swf68.496 KB
سال 1382.swf76.453 KB
سال 1386.pdf275.144 KB
سال 1389 تا قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها.pdf723.238 KB
سالهاي 1383 تا1385.swf74.548 KB
سالهاي 1387 و 1388.pdf91.19 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما