1396/4/20 سه‌شنبه
پروژه سامگ

در ادامه هدف ترسیم فرآیندهای مکانیزه تحت پوشش سامانه سامگ (سامانه الکترونیکی مشتریان گاز) بیان شده است. در چشم انداز سامگ، فرآیندها به دو گروه منطقی خدمات فروش و خدمات پس از فروش تقسیم گردیده است.

در چشم انداز سامگ، فرآیندها به دو گروه منطقی خدمات فروش و خدمات پس از فروش تقسیم گردیده است و در هریک از این گروه ها فرآیندهای موجود بصورت متناسب تقسیم بندی شده است که در فایل پیوست شده در پائین همین صفحه تمامی فرآیندها بصورت مفصل و براساس نحوه مکانیزه شدن شرح داده خواهد شد.

 

اطلاعات موجود در فایل پیوست:

    شناسنامه فعالیت‌‌های هر فرآیند که دربرگیرنده اطلاعات اصلی فعالیت شامل هدف،‌ ورودی ‌های و خروجی ‌ها، ‌مسئولان فعالیت و نیز شرح توصیفی فعالیت و قوانین لازم ‌الاجرا برای انجام فعالیت و نیز شیوه تعامل هر فعالیت با سیستم‌ های جانبی داخل و بیرون سازمان می ‌باشد
    نمودار فعالیت های فرآیند (ACTIVITY DIAGRAM) که به ترسیم گام ‌های اجرایی هر فرآیند پرداخته  و بر اساس قالب BPMN تهیه شده است
    جهت درک مناسب ‌تر نحوه تعامل فعالیت ‌های طراحی شده برای هر فرآیند نمودار جریان داده بین سامانه سامگ و سیستم ‌های موجود در محیط ذینفعان داخلی و بیرونی به پیوست آورده شده است
    جداول مغایرت های فرآیندها که شامل مقایسه فرآیندهای شناسایی شده در هفت استان با فرآیندهای RFP و فرآیندهای مکانیزه است
    یافته های اصلی وضعیت موجود و راه حل های پیشنهادی ارائه شده در سند چشم انداز، به پیوست در این گزارش ارائه شده است

 


فايل هاي مربوطه :
ZSAA.SAM.BPR.AS.1.pdf8 MB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما