اسناد ومدارک در ادامه می توانید شرح خدمات برخی از پروژه های پرکاربر در شرکتهای گاز استانی و همچنین دستورالعملهای لازم در این خصوص را دریافت نمائید.     
فايلها
تدوين شاخصهاي بهره وري.swf 71.118 KB
تعاريف و اصطلاحات آماري شرکت ملي گاز ايران.pdf 126.269 KB
چک ليست مميزي سيستم مانيتورينگ ايستگاهها.pdf 86.719 KB
دستورالعمل طراحي و اجراي سيستم مانيتورينگ.pdf 2.53 MB
شرح خدمات سيستم مکانيزه,نگهداري,تعميرات و امداد.pdf 327.147 KB
مشخصات فني کنتور هوشمند و جمع کنندهM-IN-107.pdf 343.925 KB
نحوه محاسبه شاخص هاي بهر روري- مصوب سال 1395.pdf 173.127 KB
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما