1396/4/21 چهارشنبه
پروژه های انجام شده

در ادامه شرح خدمات و همچنین نتایج برخی از مهمترین پروژه های انجام شده در امور بهره برداری قابل مشاهده می باشد.
   

فايل هاي مربوطه :
اجراي وب سايت مديريت گازرساني در سال 83.swf67.569 KB
استقرار سيستم مديريت کيفيت بر مبناي ISo9001-2000.swf67.538 KB
بررسي ميزان رضايت شهروندات تهران از شرکت گاز استان تهران-1.swf3.01 MB
بررسي ميزان رضايت شهروندات تهران از شرکت گاز استان تهران-2.swf6.98 MB
بررسي ميزان رضايت شهروندات تهران از شرکت گاز استان تهران-3.swf7.14 MB
بررسي ميزان رضايت شهروندات تهران از شرکت گاز استان تهران-4.swf6.64 MB
بهره گيري از سيستم اتوماسيون اداري در ستاد.swf68.59 KB
بهره وري شرکتهاي گاز استانيs.swf2.82 MB
پايلوت کنترل خطوط انتقال گاز با اطلاعات مکاني.swf971.728 KB
پشتيباني و اجراي سيستم بهره وري در شرکتهاي گاز استاني.swf114.961 KB
تبديل گزارشات Main fram به فرمت ويندوزي.swf74.336 KB
چک ليست ارزيابي شرکتهاي گاز استاني.swf2.28 MB
ساماندهي و ارتقاي سطح ارزيابي شرکتها.swf85.58 KB
سيستم قرائت و نظارت بر مصرف مشترکين عمده.pdf1.15 MB
سيستم ناوبري اتوماتيک.swf985.031 KB
شرح خدمات پايلوت قرائت از راه دور - شبکه ثابت.pdf1.65 MB
شرح خدمات پايلوت قرائت از راه دور - شبکه متحرک.pdf1.37 MB
قرائت از راه دور با شبکه ثابت.pdf1.71 MB
قرائت از راه دور با شبکه متحرک.pdf1.4 MB
کنترل پروژه خطوط انتقال با تصاوير GPS.swf67.028 KB
گردش اطلاعات تحت وب.swf67.396 KB
نتايج فاز اول پروژه قرائت از راه دور.pdf5.92 MB
نتايج فاز سوم پروژه قرائت از راه دور.pdf62.146 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما