1396/4/21 چهارشنبه
کاتالوگ تجهیزات

به منظور آشنایی بیشتر همکاران و همچنین مشترکین گاز طبیعی با تجهیزات پرکاربرد در صنعت گاز در ادامه کاتالوگ برخی از این تجهیزات را مشاهده می فرمائید.
  

فايل هاي مربوطه :
Axial_Flow_Valves.swf1.79 MB
ELESTER.swf2.82 MB
FL.swf1.94 MB
FMC.swf2.82 MB
Grosby_ValveGage_Company.swf1.29 MB
Model_1800_PFM.swf517.126 KB
pilot_operated_relief_valve.swf945.373 KB
Product data sheet.swf1.11 MB
turbine gasmeter.swf4.65 MB
TZ Turbinenradgaszahler.swf1.52 MB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما