1396/4/21 چهارشنبه
دستورالعملهای امور مهندسی

شرح خدمات, دستورالعملها و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با ایمن سازی ایستگاهها, تجهیزات و همچنین شبکه های گاز از این قسمت قابل دسترس می باشد.
   

فايل هاي مربوطه :
حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت ابنيه.pdf793.714 KB
شرح خدمات بهينه سازي مصرف سوخت در گرمکن‌ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز.doc367.104 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما