1396/4/20 سه‌شنبه
رئیس امور مهندسی

آقای محمود هاشم در حال حاضر در سمت رئیس امور مهندسی مدیریت گازرسانی ایفای نقش می نمایند.

 

نام و نام خانوادگی:
محمود هاشم

سمت فعلی:
رئیس امور مهندسی و فناوری

مدرک تحصیلی:
فوق ایسانس شیمی سیالات

سوابق شغلی:
رئیس امور گازرسانی به صنایع عمده, نیروگاهها و CNG
مسئول گازرسانی به نیرگاهها و CNG
مهندس ارزش بازرسی لوله کشی داخلی و تبدیل سوخت


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما