1396/4/21 چهارشنبه
کمیته های فعال در حوزه امور مهندسی

در حال حاضر کمیته های کنتورهای دیافراگمی ارتقاء یافته G6 و بالاتر, کنتورهای توربینی, کنترل شبکه, کنتورهای آلتراسونیک ,ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری و ... در حوزه امور مهندسی فعالیت می نمایند.

نام کارشناسان فعال

کمیته های فعال

آقایان: محمدنادر عباسی (کردستان) ، علی رضائی (زنجان)، عباسیان(اصفهان)، مسینائی، علاقه مند و خانم دهقان

کارگروه کنتورهای دیافراگمی ارتقاء یافته G6 و بالاتر

آقایان: محمدنادر عباسی (کردستان)، علی اکبر نکونام (خوزستان)، یونس نجفی (آذربایجان شرقی)، محمد زمانی (مرکزی) ، مسینائی، علاقه مند و خانم دهقان

کارگروه کنتورهای توربینی

 

آقایان: ارسلان ناظمی (فارس)، پژمان محمدی (اصفهان) و حمیدرضا عامری (کرمان)

کارگروه کنتورهای آلتراسونیک

 

آقای علاقه مند و خانم دهقان

کمیته ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری

آقایان : سلیمانی و خلیلی(گاز استان سمنان) ، طاهری و فولادرگ (استان چهارمحال و بختیاری)، اسماعیلی و مختاری (گاز استان خوزستان)، رضائی، اصغری و عبدی (گاز استان زنجان) ، طهماسبی نژاد (مشاور)، شاملو ، میرزائی و غفران

کمیته کنترل شبکه

آقایان:آهنگری(زنجان)، کاهنی(تهران)، احمدی(اصفهان)، ذوالفقاری(سمنان)، قاسم زاده(مشهد)، یاعلی(خوزستان)، مقصودلو(گلستان)، اسکانیان(مرکزی) و نادری(امور مهندسی)

کمیته برق و حفاظت کاتدی

رؤسای امور پژوهش شرکت های گاز استانی مرتبط، کارشناسان امور پژوهش ، توسعه و فناوری و آقای نادری (امور مهندسی و فناوری)

کمیته بررسی پروژه های پژوهشی

آقایان: فارغ زاده(آزمایشگاه)، توانگر(منطقه انتقال گازاصفهان)، محمدی (انتقال)، متولیان(پژوهش)، شفیعی (گاز استان مرکزی)،  نادری و خانم دهقان (امور مهندسی و فناوری)

کمیته فیلتراسیون

آقایان: شاملو، میرزائی، گل آرا و زنگنه (گاز استان تهران)

کمیته مقاوم سازی

آقایان: محمدیان(بازرسی فنی)، زلف خانی (HSE)، عمویی (مهندسی و توسعه گاز)، خراسان رضوی(شریفی نیا) و خانم ها: آرمند (امور تدوین استانداردها) و دهقان (امور مهندسی وفن آوری)

کمیته آکوستیک ایستگاه ها (جدید)

  


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما