معرفی روسا مدیریت گازرسانی در دومعاونت و شش امور فعالیت می نماید. در ادامه روسای شش امور فعال در این مجموعه معرفی شده اند.

 

 

 
سیروس امیری
هماهنگی و پشتیبانی
معرفی یشتر. . .

 
سید جلال نورموسوی
تعرفه ها و قراردادها
معرفی یشتر. . .

 
آذر ملک محمدی
برنامه ریزی و اندازه گیری
معرفی یشتر. . .

 

 
محمود هاشم
مهندسی و فناوری
معرفی یشتر. . .


........
گازرسانی به نیروگاهها
معرفی یشتر. . .


مهدی کمال آبادی فراهانی
بهره برداری
معرفی یشتر. . .

 


 

 

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما