مشاور مدیر گازرسانی در حال حاضر آقای سیروس امیری در سمت مشاور مدیر گازرسانی و سرپرست امور هماهنگی و پشتیبانی مدیریت گازرسانی ایقای نقش می نمایند.

سیروس امیری
مشاور مدیر گازرسانی
آشنایی بیشتر . . .
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما