معرفی معاونین مدیر فعالیتهای مجموعه مدیریت گازرسانی در دو حوزه دنبال می شود. یکی مهندسی و بهره برداری و دیگری برنامه ریزی و پشتیانی.


احمد رعیتی
معاون امور مهندسی
و بهره برداری
آشنایی بیشتر . . .

 
غلامرضا مشایخی
معاون امور برنامه ریزی
و پشتیبانی

آشنایی بیشتر . . .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما