تعرفه ها
1396/4/20 سه‌شنبه
تعرفه سال 1397

تعرفه گاز طبیعی از ابتدای سال 1397 به شرح ذیل می باشد
نوع مصرف تعرفه به ریال
ماههای سرد سال ماههای گرم سال
پالایشگاه 1,000 1,000
پتروشیمی سوخت 1,320 1,320
خوراک مطابق ابلاغ ماهیانه مطابق ابلاغ ماهیانه
صنعتی صنایع عمده 1,000 1,000
صنایع کوچک 1,000 1,000
فولاد* 1,320 1,320
کشاورزی 690 1,150
کسب و خدمات 1,495 1,495
اماکن و تاسیسات دولتی 1,495 2,990
نانوایی 910 910
گرمابه سنتی 1,046 1,046
آموزشی 926 926
ورزشی 926 926
خیریه 926 926
* تعرفه فولاد از ابتدای مهر ماه سال 1397 به 2600 ریال افزایش یافته است
نکته: از 29 خرداد ماه سال 1397 به استناد تصویب نامه هیات محترم وزیران گازبهای دریافتی از مشترکین به میزان 15% و تا سقف ارقام قانونی افزایش یافته است


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما