اخبار
1396/12/16 چهارشنبه
برگزاری همایش استاندارد سازی مشاغل پیمانکاری

همایش استاندارد سازی مشاغل پیمانکاری شرکت ملی گاز ایران در مرکز آموزش شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

بهرام حیدری دبیر و نایب رییس کمیته راهبری آموزش پیمانکاران در این باره گفت: همایش استاندارد سازی مشاغل پیمانکاری شرکت ملی گاز ایران با حضور حدود 60 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد بهره برداری , منابع انسانی, مهندسی و اجرای طرحها و روسا و کارشناسان آموزش شرکت های گاز استانی و همچنین همکاران ستادی شرکت ملی گاز ایران و مدیران سازمان فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی بمدت 3 روز در مرکز آموزش شرکت گاز استان آذربایجان شرقی  برگزار گردید.
دبیر کمیته راهبری آموزش پیمانکاران همچنین افزود : در راستای برون سپاری فعالیت های خدمات گازرسانی مانند امدادگر ،گازبان، نگهداری و تعمیرات شرکت ملی گاز ایران و نیز به منظور توسعه مهارت , انتقال دانش فنی , و توانمند سازی کارکنان پیمانکاری و بخش خصوصی ، تدوین استاندارد سازی مشاغل پیمانکاری که امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد با دستور مدیر محترم گازرسانی این برنامه ریزی صورت پذیرفت و همایش بصورت هماهنگ برگزار گردید.
 وی همچنین اظهار داشت :در این  همایش،  ضمن تشکیل کارگروههای کارشناسی ، چهار استان به عنوان قطب اصلی اجرایی  استاندارد سازی مشاعل پیمانکاری انتخاب  گردیدند . همچنین  با همکاری سازمان فنی حرفه ای استان تعداد یازده عنوان از مشاغل پیمانکاری تدوین و نهایتا جهت اخذ کد استاندارد به سازمان فنی و حرفه ای ارسال گردید.
حیدری در خاتمه افزود: کارگروه استاندارد سازی مشاغل پیمانکاری با راهبری و محوریت  شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ، کارگروه محتوی سازی آموزشی و تربیت مربی  با راهبری  استان زنجان ، کار گروه شناسایی تجهیز و راه اندازی قطب های آموزشی با محوریت شرکت گاز  استان آذر بایجان شرقی ، کارگروه تهیه و تیپ سازی مسائل پیمانی با محوریت استان خراسان رضوی و کارگروه آزمون و ایجاد بانک اساتید با محوریت استان تهران مشخص و تشکیل و شروع بکار نمودند.


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما