اخبار
1396/10/9 شنبه
به میزبانی مدیریت گازرسانی
برگزاری همایش مدیران عامل

چهارم دی ماه با حضور مدیران عامل شرکتهای گاز استانی در ستاد آخرین هماهنگی ها برای شروع فصل سرد انجام شد.


روز 4 دی ماه گردهمایی مدیران عامل شرکتهای گاز استانی در سالن شهید رجایی شرکت ملی گاز ایران  با موضوعات: آمادگی زمستانی، بررسی گازرسانی به صنایع و آمادگی در برابر زلزله  برگزار گردید. در این جلسه مدیران عامل شرکتهای گاز استانی، مدیر/معاون محترم مهندسی، رئیس محترم گازرسانی به صنایع و یک نفر نماینده از مدیریت/معاونت بهره برداری  از هر شرکت حضور داشتند و برخی از شرکتها به ارائه اقدامات خود در حوزه موضوعات جلسه پرداختند. در ادامه برخی از این ارائه ها جهت استفاده شرکتهای گاز استانی قرار داده شده است.


فايل هاي مربوطه :
همايش مديران عامل دي ماه 1396-البرز.pptx9.51 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-امور بهره برداري.pptx1.06 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-امور گازرساني به صنايع.pdf4.13 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-تهران.pdf7.78 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-جدول معين استان هاي كشور.docx14.881 KB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-کرمان.pdf7.72 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-گزارش زلزله کرمانشاه 96.10.3 .pdf6.75 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-مدير گازرساني.pdf6.01 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-همدان.zip11.04 MB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما