اخبار
1396/8/30 سه‌شنبه
برگزاری جلسات پایش اهداف استراتژیک مدیریت گازرسانی در شرکتهای گاز استانی

باتوجه به دریافت نتایج عملکردی شاخصهای استراتژیک در قالب سامانه اطلاعات،  برگزاری جلسات پایش  اهداف استراتژیک مدیریت گازرسانی  در شرکتهای گاز استانیدر محل استانها از تاریخ بیستم آبانماه سال جاری درحال برگزاری می باشد که شرکت های گاز استانی می بایست مستندات وشواهد مرتبط با عملکرد شاخصهاجهت ارائه به ارزیابان سنداستراتژی را آماده نموده وارائه نمایند. لازم به ذکر است انجام این فرآیند تا پنجم دیماه سال جاری بطول خواهدانجامید.

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما