اخبار
1397/12/26 يكشنبه
بازدید رئیس پژوهش های منابع انسانی از پروژه های کیفی شرکت گاز استان گیلان

حمیدرضا ادیب نیا جهت آگاهی ازاقدامات، پروژه ها و دستاورهای شرکت گاز استان گیلان از این شرکت بازدید کرد.
حمیدرضا ادیب نیا رئیس پژوهش های منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران جهت آگاهی از  اقدامات، پروژه ها و دستاورهای شرکت گاز استان گیلان از این شرکت بازدید کرد.
در این بازدید پروژه های بهبود شرکت گاز استان گیلان در زمینه های مانیتورینگ، مرکز پیام و اتفاقات متمرکز، قرائت و چاپ همزمان صورتحساب در کل استان، زیر ساخت ارتباطی مستقل از مخابرات برای ادارات و ایستگاهها، سیستم جامع شکایات و نظرات مشتریان، سیستم های مسئولیت اجتماعی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت دانش، بازنگری فرآیندها بر اساس الگوی APQC، امتداد استراتژی های سازمان تا سطح فردی مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید ادیب نیا ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در زمینه کیفی در این شرکت گاز ابراز امیدواری نمود تا با مکانیزم هایی که در دست طراحی است، نتایج و شیوه اجرای این پروژه ها برای سایر شرکت  های زیر مجموعه شرکت ملی گاز مورد استفاده و بهینه کاوی قرار گیرد.

عكس هاي مرتبط :
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما