اخبار
1396/10/9 شنبه
به میزبانی شرکت گاز استان خراسان رضوی برگزار شد:
برگزاری همایش روسای هماهنگی فروش و خدمات مشترکین

همایش روسای هماهنگی فروش و خدمات مشترکین طی روزهای 5 و 6دی ماه در شرکت گاز استان خراسان رضوی برگزار گردید.
همایش روسای هماهنگی فروش و خدمات مشترکین طی روزهای 5 و 6 دی ماه در شرکت گاز استان خراسان رضوی برگزار گردید. در روز اول بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه مهندس مومنی مدیر محترم گازرسانی ضمن تاکید بر اهمیت امور مشترکین در شرکت بمنظور ارائه خدمات مناسب به مشترکین و متقاضیان خواستار بهره مندی حداکثری حضار از مباحث و انتقال آن به  بدنه شرکتها شدند. همچنین مهندس فانی  مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی و مهندس بیدار مدیر بهره برداری استان ضمن خیرمقدم به حضار گزارش کاملی از عملکرد استان خراسان رضوی در حوزه های مختلفی همچون وصول مطالبات و گازرسانی به شهر ها و روستا ارائه فرمودند. در ادامه مهندس نورموسوی رئیس امور تعرفه ها  و قراردادهای مدیریت گازرسانی ضمن تقدیر ار مهندس فانی و مجموعه شرکت گاز استان خراسان رضوی بمنظور کسب رتبه اول در وصول مطالبات گزارشی از وضعیت شرکتها در مبحث وصول مطالبات ارائه نمودند و در ادامه حضار بمنظور بررسی مسائل مشترکین به دو کارگروه  (مشترکین-حقوقی) و (مشترکین-مالی-کامپیوتر) تقسیم شدند.
کارگروهها تا ساعت 7 بعدالظهر روز اول به  بحث و بررسی دستور جلسات پرداختند و در روز دوم روسای کارگروهها مصوبات کارگروه های خود را در جمع روسای هماهنگی فروش و خدمات مشترکین بیان کردند و با بحث بررسی جمعی مصوباتی را جهت ارائه به مدیر گازرسانی و اخذ مصوبات هیئت مدیره تدوین نمودند.

عكس هاي مرتبط :
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما