اخبار
1396/8/29 دوشنبه
تور تعالی باشگاه بهینه کاوری شرکت های گاز استانی به میزبانی شرکت گاز استان خراسان رضوی برگزار شد.

در بخشی از این نشست جمعی از کارشناسان شرکت گاز خراسان رضوی برخی از موارد نمونه ، شاخص و بهینه این شرکت را جهت بهره برداری حاضرین ارائه نمودند.

در این جلسه که با حضوربهرام حیدری نماینده مدیریت گازرسانی و بیش از 40 تن از مدیران و کارشناسان ارشد 14 شرکت گاز استانی برگزار شد، موضوعات بهینه کاوی شده در شرکت گاز خراسان رضوی همانند اندازه گیری میزان نشر گاز طبیعی، تدوین نظامنامه ارکان ثالث و باز طراحی ایستگاه های تقلیل فشار به جهت کاهش انتشار آلاینده های صوتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخشی از این نشست جمعی از کارشناسان شرکت گاز خراسان رضوی برخی از موارد نمونه ، شاخص و بهینه این شرکت را جهت بهره برداری حاضرین ارائه نمودند.
بازدید از ایستگاه های تقلیل فشار بازطراحی شده بخش پایانی تورتعالی باشگاه بهینه کاوی در شرکت گاز خراسان رضوی بود.
کیفیت و بهره وری دو عامل بقای تولیدکنندگان
این گزارش می افزاید: در شرایط رقابتی امروز، کیفیت و بهره وری دو عامل مهم و اساسی در بقای مؤسسات و تولیدکنندگان است و بهبود مستمر، ابزاری مطمئن جهت تداوم حضور در این بازار محسوب می شود. یکی از روش هایی که موجب پیشرفت سازمان ها در این عرصه رقابتی خواهد شد، الگوبرداری از نمونه های موفق است.
فرآیند الگوبرداری با شناخت سازمان یا سازمان هایی که در نوع خود بهترین هستند، تکنیک هایی را معرفی می کند که بدان وسیله بتوان شکاف موجود در بین سازمان خودی تا سازمان پیشرو را به حداقل رساند. امروزه این ابزار با عنوان بهینه کاوی نامیده می شود.
 

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما