اخبار
1396/9/25 شنبه
برگزاری جلسه پایش اهداف استراتژی شرکت گازاستان کرمانشاه


در این جلسه که با حضورحیدری نماینده مدیریت گازرسانی، مدیر محترم عامل شرکت گاز استان کرمانشاه و اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه شرکت مذکور و همچنین نماینده شرکت مشاور برگزار شد عملکرد شش ماهه اول سال 96 گاز استان کرمانشاه در شاخص های استراتژیک بر اساس مستندات و شواهد مربوط به هر شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت.
لازم به ذکر است نتایج پایش شاخص های استراتژی  شرکت ها در نیمه دی ماه به مدیر محترم گازرسانی ارائه خواهد گردید.

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما