اخبار
1396/4/19 دوشنبه
گردهمایی مسولان آمار وگزارشات مدیریت گازرسانی -اردیبهشت96

گردهمائی مسئولان آمار وگزارشات شرکت های گازاستانی با حضور مدیر محترم گازرسانی و رئیس امور بهره برداری درساختمان آموزش برگزار گردید.

دراین گردهمایی مدیر گازرسانی با تاکید براهمیت نقش آمار و گزارشات درتصمیم گیری های مدیریتی وبرنامه ریزی های آتی شرکت اظهارداشتند:آمار و اطلاع رسانی ازمهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته ،حال و برنامه ریزی برای آینده و یکی از عوامل اصلی سیاستگذاری و مدیریت در هرسازمان محسوب می شود. وی همچنین توسعه و بهبود سامانه های آماری و اطلاع رسانی را مبین استفاده از خلاقیت های فردی و سازمانی هدفدارباتکیه بر توان علمی و عملی متخصصان این امر بر شمردند.

 

دراین گردهمایی همچنان آقای هاشمی ملایری نیز اظهار داشتندسرعت،دقت وصحت اطلاعات درتصمیم گیری های کلان شرکت ملی گاز بسیارمهم و موثربوده که می باست مدنظر همکاران قرارگرفته و اطلاعات مورد نظر بصورت سیستمی در دسترس همکاران مرتبط قرار گیرد. وی همچنین یاد آور شدند ارائه گزارشات دقیق وبه هنگام و همچنین استفاده از سیستم های آماری به روز از اهم وظایف مسولین ارائه دهنده آمار می باشد .

درپایان گردهمایی آقایان مومنی و هاشمی ملایری به پاس خدمات همکاران در پشتیبانی وارائه آمارصحیح و به هنگام سامانه مدیریت گازرسانی، با اهداء لوح تقدیر و جوایز ازایشان تقدیر و تشکرنمودند.


عكس هاي مرتبط :
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما