اخبار
1396/7/16 يكشنبه
در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی سند استراتژی مدیریت گازرسانی

کارگاه آموزشی سند استراتژی مدیریت گازرسانی با حضور نمایندگانی از شرکت های گاز استانی آذربایجان غربی و اردبیل به میزبانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

 بهرام حیدری نماینده مدیریت گازرسانی در خصوص اهداف برگزاری این کار گاه آموزشی گفت : ارتقای کارآمدی در حوزه مدیریت گازرسانی و پیاده سازی سند استراتژیک از مهم ترین اهداف برگزاری این این کارگاه آموزشی محسوب می شود و فرصتی در جهت آشنا سازی با تازه ترین روش های استراتژی  برای کارشناسان امر است. وی با بیان اینکه شرکت های گاز استانی بر اساس پیاده سازی سند استراتژی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت افزود : کارگاه آموزشی سند ملی استراتژیک در سطح ملی تدوین شده و این کارگاه آموزشی و توجیهی در راستای آموزش و رفع ابهامات موجود برگزار شده است.

شایان ذکر است این کارگاه آموزشی با حضور نمایندگان شرکت های گاز استانی آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل برگزار و مباحثی درمورد شاخص های مدیریت گازرسانی براساس کارت امتیازی متوازن تشریح و راه کارهای بروز رسانی سند استراتژیک درشرکت ملی گاز ارائه گردید.


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما