مقررات
1396/4/19 دوشنبه
مصوبه ها

در این قسمت می توانید برخی از مصوبات پرکاربرد دولت در صنعت گاز را مشاهده و دریافت فرمائید.
  

فايل هاي مربوطه :
تشريح بند 5 ماده 3و3 مجموعه مقررات و روشهاي استفاده از گاز طبيعي.pdf169.283 KB
مصوبه تغيير تعرفه فولاد از ابتداي مهر ماه 1397.pdf460.423 KB
مصوبه دولت در 12 دي 95 در خصوص رعايت ايمني و صرفه جويي دستگاههاي دولتي.pdf669.79 KB
مصوبه دولت در خصوص افزايش تعرفه خانگي در ماههاي گرم از 3 مهر 95.pdf6.61 MB
مصوبه دولت در خصوص تغيير تعرفه از 6 خرداد سال 94.pdf1.07 MB
مصوبه هيئت محترم وزيران براي افزايش 15درصدي گازبها از 29خرداد 1397.pdf5.43 MB
مصوبه هيئت مديره در خصوص نرخ صنايع کوچک در سال 1396.pdf788.705 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما