تماس با مجموعه مدیریت گازرسانی آدرس : تهران - میدان ولیعصر - بلوار کریمخان - آبان جنوبی - نبش خیابان سپند - ساختمان شرکت ملی گاز ایران - طبقه 10 - مدیریت گازرسانی

مدیر گازرسانی

84877230

معاونت مهندسی و بهره برداری

84877232

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی

84877179

رئیس امور هماهنگی و پشتیبانی

84877455

رئیس امور مهندسی

84877180

رئیس امور تعرفه ها و قراردادها

84877163

رئیس امور برنامه ریزی و اندازه گیری

84877161

رئیس امور بهره برداری

84877162

رئیس امور گازرسانی به نیروگاهها

84877540

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما