خدمات مشترکین
1396/4/20 سه‌شنبه
خدمات شرکت گاز

در ادامه جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملک شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است

شرکتهای گاز استانی همواره درحال توسعه و نگهداشت شبکه های گازرسانی استان  هستند و در کنار این وظیفه ذاتی نیز دائما در حال ارائه سرویس به متقاضیان استفاده از گاز طبیعی و یا ارائه خدمات پس از فروش به مشترکین گاز طبیعی هستند

در ادامه جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملک شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است


فايل هاي مربوطه :
جذب مشترکين عمده.pdf1.68 MB
سند شناسنامه فرآيند اشتراک پذيري جزء.pdf236.311 KB
سند فر آيند تغيير ظرفيت.pdf323.331 KB
سند فرآيند اصلاح آدرس.pdf204.469 KB
سند فرآيند اعلام رقم کنتور مشترک جزء (نبود خواني).pdf206.925 KB
سند فرآيند پاسخ استعلام بدهي.pdf296.135 KB
سند فرآيند تخريب و نوسازي.pdf300.518 KB
سند فرآيند تست کنتور.pdf305.113 KB
سند فرآيند تعويض کنتور.pdf207.897 KB
سند فرآيند تغيير نام مشترک.pdf208.361 KB
سند فرآيند درخواست رفع اشکال قبض يا اصلاح قبض.pdf260.979 KB
سند فرآيند درخواست قبض المثني.pdf203.988 KB
سند فرآيند درخواست قطع جريان گاز.pdf232.941 KB
سند فرآيند درخواست وصل جريان گاز.pdf298.291 KB
سند فرآيند محاسبه جزئيات صورت حساب.pdf187.901 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما