محتوای آموزشی برای مشترکین بطور خلاصه و روان با نحوه اعمال برخی مقررات بر صورتحساب مشترکین محترم آشنا شویم    با توجه به نیاز مشترکین محترم گاز طبیعی در خصوص آشنایی با نحوه اعمال قوانین ابلاغی به صورتحسابها و یا نحوه برخورد شرکت در موارد خاص در این قسمت سعی می کنیم محتوای آموزشی مناسبی را در اختیار عموم قرار دهیم.
فايلها
برنامه قرائت و توزيع صورتحساب.pdf 134.403 KB
نحوه اعمال جريمه تجاوز از حداکثر مصرف ساعتي.pdf 774.049 KB
نحوه محاسبه حجم مصرف در دوره خرابي کنتور.pdf 818.6 KB
نحوه محاسبه سرانه بدهي مشترکين در استان.pdf 187.511 KB
نحوه محاسبه صورتحساب.pdf 313.559 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما