رئیس امور گازرسانی به نیروگاهها, صنایع عمده و CNG .............................

 

نام و نام خانوادگی:
..................

سمت فعلی:
................................................

مدرک تحصیلی:
.................................

سوابق شغلی:
.......................................

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما