رئیس امور برنامه ریزی و اندازه گیری
 • 1396/4/20 سه‌شنبه رئیس امور برنامه ریزی و اندازه گیری
  خانم آذر ملک محمدی هم‌اکنون در سمت رئیس امور برنامه ریزی و اندازه گیری مدیریت گازرسانی مشغول انجام وظیفه هستند.

   

  نام و نام خانوادگی:
  خانم آذر ملک محمدی

  سمت فعلی:
  رئیس امور برنامه ریزی و اندازه گیری

  مدرک تحصیلی:
  ...................

  سوابق شغلی:
  رئیس دفتر هماهنگی و برنامه ریزی گازرسانی به روستاها

1
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما