دستورالعملهای اقتصاد مقاومتی در این قسمت می توانید دستورالعملهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی را مشاهده و دریافت نمائید.

   

فايلها
تعريف خانوار اقتصاد مقاومتي96.pdf 1.55 MB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما