1396/4/24 شنبه
مجوزهای گازرسانی و هیئت مدیره

در ادامه می توانید مجوزها و یا فرم های مربوط به گازرسانی را مشاهده و در صورت نیاز دریافت نمائید.
 

فايل هاي مربوطه :
دستور مدير گازرساني براي بالاي يکصد ميليارد.tif1.25 MB
دستورالعمل مجوزهاي بالاي يکصد ميليارد.tif2.16 MB
فرم شماره1 بالاي يکصد م ر.xls70.144 KB
فرم شماره2 بالاي يکصد م ر.xlsx13.758 KB
فرم1-1 درخواست گازرساني.xlsx22.928 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما