1396/4/21 چهارشنبه
دستورالعملها و فرم های انشعاب گیری

برای دریافت و یا مشاهده دستورالعملها و فرم های مرتبط با انشعاب گیری می توانید از این بخش اقدام فرمائید.
   

فايل هاي مربوطه :
21-1-96 فرم ب- مجوز انشعاب گيري از خطوط لوله انتقال گاز در زمان اجرا.pdf63.13 KB
روش اجرايي نهايي انشعاب گيري 26-2-96.pdf448.703 KB
فرم الف- پيشنهاد و تاييد انشعاب گيري از خطوط لوله انتقال گاز در زمان طراحي 21-1-96.pdf101.601 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما