رئیس امور برنامه ریزی و اندازه گیری خانم آذر ملک محمدی هم‌اکنون در سمت رئیس امور برنامه ریزی و اندازه گیری مدیریت گازرسانی مشغول انجام وظیفه هستند.

 

نام و نام خانوادگی:
خانم آذر ملک محمدی

سمت فعلی:
رئیس امور برنامه ریزی و اندازه گیری

مدرک تحصیلی:
...................

سوابق شغلی:
رئیس دفتر هماهنگی و برنامه ریزی گازرسانی به روستاها

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما