صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار امور بهره برداری 


 
نسخه چاپي

مدل مفهومی الزامات مدیریت دارایی های فیزیکی

مدیریت دارایی‌های فیزیکی، انجام مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در راستای دستیابی به بالاترین سطح عملکرد ایمن، پاک، پایدار و بهره‌ور دارایی‌های فیزیکی شرکت در چرخه عمر آنها می‌باشد.

 

مدیریت داراییهای فیزیکی، انجام مجموعهای از اقدامات هدفمند در راستای دستیابی به بالاترین سطح عملکرد ایمن، پاک، پایدار و بهرهور داراییهای فیزیکی شرکت در چرخه عمر آنها میباشد. ارتقای سطح عملکرد داراییهای فیزیکی، علاوه بر ایجاد محیط ایمن و شرایط زیست‌محیطی مناسب در توزیع پایدار گاز، بر ارتقای ارائه خدمات به مشترکان و مصرفکنندگان گاز و کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات، تاثیرگذار خواهد بود.

تا به امروز از سوی متخصصین، موسسات و انجمنهای بینالمللی مدیریت داراییهای فیزیکی، مجموعه اقدامات مورد نیاز برای مدیریت داراییهای فیزیکی در قالب هرمها و مدلهای تعالی همچون UPTIME، وایرمن، sami، کرسپومارکز و … معرفی گردیده‌است.

آنچه در این مدل مفهومی بعنوان الزامات مدیریت دارایی‌های فیزیکی نشان داده شده است، براساس مطالعات صورت‌گرفته در زمینه انواع مدلهای مدیریت دارایی‌های فیزیکی و انطباق نیازها، فعالیت‌ها و شرایط‌کاری شرکت‌های گاز استانی با الزامات مدلهای موصوف می‌باشد.

نتایج مورد انتظار از استقرار الزامات مدیریت دارایی‌های فیزیکی  

استقرار الزامات مدیریت دارایی‌های فیزیکی با هدف دستیابی به نتایج مشروحه ذیل انجام می‌پذیرد: 1-دستیابی به سطح عملکرد بهینه دارایی‌های فیزیکی ( شامل آماده  بکاری و قابلیت اطمینان و دقت عملکرد) در راستای پایداری جریان و بهبود کیفیت گاز  2-دستیابی به سطح بهینه هزینه نگهداشت در هر مترمکعب گاز توزیع شده  در کنارحفظ عملکرد دارایی‌ها 3-بهره‌برداری و نگهداری بهینه شبکه و زیرساخت‌ها 4-کاهش ریسک و حوادث ناشی از خرابی تجهیزات به دلیل عملکرد بهینه و ایمن آنها 5-ارتقای سطح بهره‌وری کارکنان مرتبط با دارایی‌های فیزیکی 6-ارتقای سطح سرویس‌دهی انبار به فرایند نگهداری و تعمیرات و کاهش هزینه‌های مربوط به انباشت غیرضروری قطعات یدکی در انبارها. 7-کمک به توسعه برون‌سپاری فعالیت‌ها و بهبود زنجیره تامین 8-کمک به انضباط مالی سازمان و مدیریت اقتصادی  با برآورد دقیق بودجه نگهداشت، برنامه‌ریزی و اجرای بهینه فعالیت‌های نگهداشت و تصمیم‌گیری صحیح جهت زمان جایگزینی تجهیزات 9-تاثیر بر حسن شهرت و اعتبار در خدمات‌رسانی با بهبود عملکرد دارایی‌های فیزیکی 10-تقویت مسئولیت‌های اجتماعی، قانونی و زیست‌محیطی 11-مدیریت جامع اطلاعات از مرحله نیازسنجی و تامین تا مرحله اسقاط و جایگزینی دارایی‌های فیزیکی و کمک به توسعه یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی 12-افزایش اعتبار سازمان با افزایش رضایت مشترکان و ذینفعان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/12 - ١٣:٠٩
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 205

تصاویر منتخب