صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار امور بهره برداری 


 
نسخه چاپي

نظام نامه مدیریت داریی های فیزیکی

منظور از مدیریت دارایی های فیزیکی ، انجام مجموعه ای از اقدامات هدفمند در راستای دستیابی به بالاترین سطح عملکرد ایمن ، پاک ، پایدار و بهره ور دارایی های فیزیکی شرکت در چرخه عمر آنها می باشد .

 

منظور از مدیریت دارایی های فیزیکی  ، انجام مجموعه ای از اقدامات هدفمند در راستای دستیابی به بالاترین سطح عملکرد ایمن ، پاک ، پایدار و بهره ور دارایی های فیزیکی شرکت در چرخه عمر آنها می باشد .

ارتقای سطح عملکرد دارایی های فیزیکی ، علاوه بر ایجاد محیط ایمن و شرایط زیست محیطی مناسب در توزیع پایدار گاز  ، بر ارتقای ارائه خدمات به مشترکان و مصرف کنندگان گاز و کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات ، تاثیرگذار خواهد بود.

تا به امروز از سوی متخصصین ، موسسات و انجمن های بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی ، مجموعه اقدامات مورد نیاز برای مدیریت دارایی های فیزیکی در قالب هرم ها و مدلهای تعالی همچون مدل UPTIME ،  مدل وایرمن ، مدل sami ، مدل کرسپومارکز و .. معرفی گردیده است .

آنچه در این سند بعنوان الزامات مدیریت دارایی های فیزیکی تشریح می گردد ، براساس مطالعات صورت گرفته در زمینه انواع مدلهای مدیریت دارایی های فیزیکی و انطباق الزامات با نیازها و شرایط کار شرکت های گازرسانی ، انتخاب شده است .                                  

هدف

سند حاضر با هدف تشریح الزامات مدیریت بر دارایی های فیزیکی تدوین گردیده و از این پس تحت عنوان " نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی "   شناخته می شود.

 

دامنه کاربرد

مباحث مندرج در نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی بعنوان سند بالادستی در کلیه شرکتهای گاز استانی لازم الاجرا می باشد. 

نقش ها و مسئولیت ها

 مدیریت گازرسانی

§        تصویب سند و ابلاغ به شرکتهای گاز استانی

§        پیگیری وضعیت پیشرفت و نتایج حاصل از استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در هریک از شرکتهای گاز استانی

 امور بهره برداری مدیریت گازرسانی 

§        اخذ مجوزها و مصوبه های لازم جهت اجرای این سند

§        راهبری ، برنامه ریزی ، ابلاغ و نظارت بر اجرای الزامات مدیریت دارایی فیزیکی در شرکت

§        برگزاری جلسات دوره ای کمیته راهبری مدیریت دارایی های فیزیکی مدیریت گازرسانی

§         نظارت بر انجام ارزیابی های دوره ای وضعیت اجرای الزامات و ارائه گزارش پیشرفت کار به مدیریت 

§        ویرایش و به روزرسانی نظامنامه و اسناد مرتبط به کمک اعضای کمیته راهبری مدیریت دارایی فیزیکی

شرکتهای گاز استانی

§        پذیرش مسئولیت پیاده سازی نظامنامه توسط مدیر عامل شرکتهای گاز استانی

§        تعیین نماینده مدیریت از طرف مدیرعامل در زمینه استقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی

§        تشکیل کمیته مدیریت دارایی فیزیکی در هریک از شرکتهای گاز استانی

§        تشکیل کارگروههای اجرایی برای پیاده سازی الزامات اشاره شده در این سند

§        ارزیابی وضع موجود و تدوین نقشه راه مدیریت دارایی های فیزیکی براساس نسخه نظامنامه ابلاغی از مدیریت گازرسانی

§        تهیه و ارائه گزارشات آماری و تحلیلی در زمینه نتایج حاصل از اجرای الزامات و ارسال برای مدیریت گازرسانی

§        شرکت در جلسات دوره ای کمیته راهبری مدیریت دارایی فیزیکی در ستاد مدیریت گازرسانی ( براساس دعوت از سوی دبیر کمیته ) و ارائه گزارش پیشرفت کار

§        همکاری جهت ارائه مستندات پیشرفت اجرای الزامات در هنگام ارزیابی های دوره ای 

  مدیریت ایمنی ،سلامت و محیط زیست  ( HSE ) در شرکتهای گاز استانی

§        هماهنگی و همکاری با نماینده مدیریت در جهت تحقق الزامات مندرج در این سند که مرتبط با ایمنی ،سلامت و محیط زیست می باشد .

 

نتایج مورد انتظار از استقرار الزامات مدیریت دارایی های فیزیکی  

استقرار الزامات مدیریت دارایی های فیزیکی با هدف دستیابی به نتایج مشروحه ذیل انجام می پذیرد :

1-     دستیابی به سطح عملکرد بهینه دارایی های فیزیکی ( شامل آماده به کاری و قابلیت اطمینان و دقت عملکرد) در راستای پایداری جریان و بهبود کیفیت گاز 

2-     دستیابی به سطح بهینه هزینه نگهداشت در هر مترمکعب گاز توزیع شده  در کنارحفظ عملکرد دارایی ها

3-     بهره برداری و نگهداری بهینه شبکه و زیرساختها

4-     کاهش ریسک و حوادث ناشی از خرابی تجهیزات به دلیل عملکرد بهینه و ایمن آنها

5-     ارتقای سطح بهره وری کارکنان مرتبط با دارایی های فیزیکی .

6-  ارتقای سطح سرویس دهی انبار به فرایند نگهداری و تعمیرات و کاهش هزینه های مربوط به انباشت غیرضروری قطعات یدکی در انبارها.

7-  کمک به توسعه برون سپاری فعالیتها و بهبود زنجیره تامین

8-  کمک به انضباط مالی سازمان و مدیریت اقتصادی  با برآورد دقیق بودجه نگهداشت، برنامه ریزی و اجرای بهینه فعالیتهای نگهداشت و تصمیم گیری صحیح جهت زمان جایگزینی تجهیزات

9-  تاثیر بر حسن شهرت و اعتبار در خدمات رسانی با بهبود عملکرد دارایی های فیزیکی

10-   تقویت مسئولیتهای اجتماعی ، قانونی و زیست محیطی

11-    مدیریت جامع اطلاعات از مرحله نیازسنجی و تامین تا مرحله اسقاط و جایگزینی دارایی های فیزیکی و کمک به توسعه یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی

12-   افزایش اعتبار سازمان با افزایش رضایت مشترکان و ذینفعان

رویکردها و اقدامات مورد نیاز برای استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

اقدامات مورد نیاز برای استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی و تحقق نتایج مورد انتظار در مدیریت گازرسانی شامل 25 اقدام می باشد که در هفت سطح دسته بندی شده و از این پس بعنوان "هرم مدیریت دارایی فیزیکی در مدیریت گازرسانی" شناخته می شود.

باتوجه به سطح بلوغ شرکتهای گاز استانی در ارتباط با اجرای الزامات ،  لازم است در ابتدا وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدامات باقیمانده مشخص شود . 

 

دریافت فایل نظام نامه

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/12 - ١٢:٢١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 318

تصاویر منتخب