صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار امور مهندسی 


 
نسخه چاپي

طراحی و بازسازی ایستگاههای تقلیل فشار

تنگناها و مشکلات ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز در مراحل مختلف طراحی , تامین کالا, ساخت , بازرسی فنی , نصب و راه اندازی, اندازه گیری گاز,تعمیرات و نگهداشت , تامین لوزام یدکی و برون سپاری بایستی بانگری شود. بدیهی است تحقق این امر پس از عارضه یابی انواع ایستگاهها بصورت موارد خرد و کلان قابل پیگیری خواهد بود. در ادامه به چند نمونه از آن اشاره می شود.

 

طراحی ایستگاهها

اکنون تمامی ایستگاهها دارای طراحی و نقشه تیپ بندی شده یکسان نیستند ولی تجهیزات نصب شده روی ایستگاه بدون توجه به نوع و روند مصرف مشترکین انتخاب می گردد.

در پروژه هایی که تأمین ایستگاه بعهده پیمانکار است کنترل مهندسی و بررسی نقشه و طرح های پیشنهادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ولی متاسفانه آموزش روابط و محاسباتی که در ساخت تجهیزات ایستگاه بکار گرفته  می شود مدون نشده است و اکثرا با اطمینان به مشاور و یا پیمانکار بسنده می شود.

ایستگاههای تقلیل فشار و تمامی قسمت های ایستگاههای اندازه گیری با حداقل فشار بالادست آن طراحی می گردد لذا عموما ایستگاهها در طول سال دارای ظرفیتی بیش از حد قرارداد می باشد. این موضوع در ایستگاههای اندازه گیری  و ایستگاههای تقلیل فشار مشکل ساز خواهد بود.

مشخصات فنی تجهیزات خریداری شده دارای کمبودها و یا کاستی هایی است که علاوه بر ایجاد مشکل در کنترل مهندسی و بازرسی فنی بخش خصوصی تأمین کننده را دچار مشکل می سازد.بررسی و تعریف گاز تمیز و گاز کثیف برای طراحی و انتخاب سیستم فیلتراسیون مناسب ضروری است.

تامین کالا

عدم آشنایی واحدهای طراحی و بازرسی فنی با مکانیزم عملکرد و ساختمان  داخلی و بعضا" مشخصات فنی اقلام انتخاب شده برای ایستگاهها موجب می شود کیفیت سفارش و ساخت و همچنین بهره برداری را دچار مشکلات عدیده ای نماید. موضوع تنوع تجهیزات ایستگاهها موجب شده است خدمات بعد از فروش ایستگاهها محقق نگردد حتی در مورد سازندگانی که خود اقدام به ساخت برخی از اقلام ایستگاه می نمایند. بدلیل عدم ارائه لیست قطعات ااز سوی سازندگان تجهیزات موضوع کد گذاری قطعات و سفارش گذاری آنها به فراموشی سپرده شده است.

ایمنی برای جلوگیری از حوادث

بازنگری جامع دستورالعمل های تعمیراتی موجود و تدوین دستورالعمل های تعمیراتی جدید و درج در شرایط خصوصی پیمانهای بهره برداری.طراحی و اجرا و نگهداشت سیستم ارتینگ ایستگاهها بمنظور حذف  ولتاژ اعمال شده از تاسیسات مشترک.بررسی ضرورت پیش بینی شیرهایی قطع کن اضطراری در ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز بمنظور پیشگیری از وقوع حوادث.بررسی استفاده از شیر قطع در فشار پایین در ایستگاهها تقلیل فشار و در صورت ضروت تدوین شرایط عملکرد آنها.

آموزش

آموزش فنی و کاربردی نمایندگان فنی مشترک و یا کارکنان بهره بردار ایستگاههای واگذار شده به مشترک. ضرورت ایجاد سمت  الکترونیک در سازمان های بهره برداری و اندازه گیری گاز با وجود انجام نظارت و کنترل  بر پیمانکاران کالیبراسیون و تعمیرات تصحیح کننده و کنتورهای اولتراسونیک. ضرورت آموزش بهره برداران ایستگاهها در نحوه تزریق گاز و تخلیه گاز خطوط و راه اندازی خطوط جهت جلوگیری از آسیب  دیدن کنتورها زیرا در حال حاضر راهبری سیستم های اندازه گیری توسط واحد اندازه گیری موجب عدم دقت بهره برداران ایستگاهها در این مورد شده است.

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/07/03 - ١٠:٤٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 179

تصاویر منتخب